SZKOLENIA I KURSY SPECIALISTYCZNE

Kurs Cena
kurs praktyczny przygotowujący do egzaminu na patent strzelecki
300 zł/3h + opłata strzelnicy + koszt amunicji
kurs teoretyczny i praktyczny przygotowujący do egzaminu na pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich

300 zł/3h

indywidualny trening strzelecki ze specjalnością: strzelectwo sportowe, bojowe

100 zł/1h

kurs z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią czarnoprochową i zasad bezpieczeństwa na strzelnicy
290 zł / 3h (w cenie: opłata strzelnicy, czarny proch, tarcze)
kurs dla służb mundurowych z zakresu obsługi broni gładkolufowej, centralnego i bocznego zapłonu; w programie broń krótka i długa - kurs zakończony zaświadczeniem o przeszkoleniu z wybranych kategorii broni.
225 zł / 3h + opłata strzelnicy + koszt amunicji